Wat is er mis met Bestemmingsplan Poelgeest?


Op de plankaart van Bestemmingsplan Poelgeest staan een paar bestemmingen die strijdig zijn met het onderliggend
ontwikkelingsplan, op basis waarvan de wijk Poelgeest is gebouwd:Afb.2. De EHS (Ecologische HoofdStructuur) aan de ZW-zijde van Poelgeest:bron: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=ehs

Oegstgeesterweg (20.000 mvt/etmaal)

Rotonde?

Hier zou een tweede hoofdontsluiting van Poelgeest moeten komen, via een rotonde aan de Oegstgeesterweg
(20.000 mvt/etmaal). Dit belemmert de doorstroming en biedt automobilisten een korte sluiproute door de wijk richting A44.
Links ligt de ecologische verbinding tussen landgoed Oud-Poelgeest en het Heempark (met de Kikkermolen).

Wandelpad met loopbrug, aangelegd i.h.k.v. het MAL (Masterplan Aaneenschakeling Landgoederen).
Dit pad ligt in de EHS en vormt een verbinding tussen het Heempark (bij de molen) en landgoed Oud-Poelgeest.
Hier krijgt een groot oppervlak een verkeersbestemming. Wordt de ecologische groenstrook hier opgeofferd
voor een nieuwe hoofdontsluiting (die hier nooit zou komen) van Poelgeest? Of een groot parkeerterrein?

lees verder .. http://www.xs4all.nl/~beekterf/Poelgeest/Poelgeeststory.html

en zie onze Wensen t.a.v. Actieplan Trekvaart Haarlem-Leiden.


Tot stand gekomen i.o.v. de Samenwerkende belangenvereniging “een brug teveel” i.o.,.
bestaande uit bewoners van C.v.Steenishof, H.d.Vrieslaan, Haarlemmerweg, Haarlemmertrekvaart en het Trekvaartplein.